caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184537/055649_amphisilan_grundfarg_10L_SE.png

AmphiSilan Grundfärg

Specialgrundfärg som ger god vidhäftning mot släta och hårda mineraliska underlag.

Specialgrund framtagen för att erhålla god vidhäftning mot släta och hårda underlag före vidare behandling med AmphiSilan-W NQG Fasadfärg.

Appliceringsområde

Mineraliska ytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Mycket god vidhäftning

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylhartsdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Lämplig på väl förankrade ytor som tidigare målats med exempelvis akrylatfärger, infärgade cementfiberskivor mm.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Före målning tvättas med fasadtvätt som avsköljs noga. Ytor med kvarvarande glans mattslipas.

AmphiSilan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

7 m2/liter
Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta. 

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,021-0,026 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: 50°
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information