caparol_pim_import/caparol_se/products/image/203271/059247_amphisilan-djupgrund-lf-3L_SE.png

AmphiSilan Djupgrund LF

Hydrofoberande grundbehandling på mineraliska underlag.

Hydrofoberande grundbehandling att användas vid systemmålning med AmphiSilan och Capamur-Plus. 

Appliceringsområde

Mineraliska ytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Hydrofoberande

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Transparent

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylhydrosol, siloxan

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Till grundbehandling på kritande och starkt sugande underlag för att få en jämnt sugande yta före fortsatt behandling med andra AmphiSilan-produkter samt Capamur-Plus. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

AmphiSilan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

4-7 m2/liter beroende på underlagets sugning. För att få fram exakt åtgång så rekommenderar vi att man gör en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta. 

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,013-0,017 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: 50°
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad