caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184535/055647_amphisilan_compact_10L_SE.png

AmphiSilan Compact

En utjämnande vattenavvisande mellanstrykningsfärg.

AmphiSilan Compact är en utjämnande vattenavvisande mellanstrykningsfärg med siliconharts som bindemedel. Ger en vattenavvisande och diffusionsöppen yta.

Appliceringsområde

Betong, lättbetong, väl bunden puts, fibercementskivor m fl

Materialegenskaper

  • Vattenavvisande
  • Utjämnande

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit och ljusa pastellkulörer

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Silikonhartsemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Användes som utjämnande och spricköverbyggande behandling före slutmålning med AmphiSilan NQG Fasadfärg.

För målning av väl förankrade tidigare målade underlag samt fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden puts, fibercementskivor m fl.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med AmphiSilan Djupgrund LF.

AmphiSilan Compact kan spädas upp till 10% med vatten vid beroende på önskad struktur. Strukturen bestäms av vilken pensel eller rulle samt teknik som används.

AmphiSilan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

2-4 m2/liter
Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

DAW Nordics huvudkontor