caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184548/055659_bild_saknas_SE.png

Brytpasta

För nyansering av färg.

Caparol Brytpastor används till nyansering av latex- och alkydfärger inom- och utomhus.

Appliceringsområde

Latex- och alkydfärger.

Förpackningsstorlekar

0,1 liter

Kulörer

Blå, Grön, Grön Umbra, Röd, Oxidröd, Svart, Gul, Oxidgul

Förvaring

Frostfritt

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Innan nyansering sker skall test göras för att se att brytfärgen blandas med färgen. Brytpastan skall inte användas i silconharts-, silikat- och rena linoljefärger.

Omskakas före användning.

Förbrukning

Tillsätt inte större mängd än max. 3%. Om större mängd iblandas äventyras färgens egenskaper.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.