caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184551/055661_vavlim_15kg_SE.png

Vävlim

Vattenspädbart PVA-lim för inomhusbruk.

Vattenspädbart PVA-lim för uppsättning av olika sorters väggbeklädnader i torra utrymmen inomhus.

Appliceringsområde

Väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Bra för glasfiberväv och grövre papperstapeter

Förpackningsstorlekar

1 kg
5 kg
15 kg

Kulörer

Transparent

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Sampolymerlatex

Lämpar sig särskilt till uppsättning av glasfiberväv, armeringsduk samt vissa grövre papperstapeter. Tapettillverkarens föreskrifter skall alltid följas.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Sugande ytor förlimmas med Caparol Vävlim förtunnat med vatten 1:1.

Vid uppsättning av glasväv påförs limmet i ett jämnt skikt på väggen med pensel, rulle eller spruta. Klistra inte större yta än att väven kan sättas upp medan limmet är vått.

Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt.

Limmet omröres för användning.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

3-5 m2/liter

Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +15°C

Torktid

Övermålningsbar på väv: 16 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,015-0,019 inch
Spruttryck: 140-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten.

Anm

STB-kod ▲

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande limrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad