caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184421/055605_klarlack-halvblank-3L_SE.png

Klarlack Halvblank

Halvblank vattenburen klarlack för dörrar, möbler, fotlister m.m. inomhus.

Halvblank vattenbaserad klarlack med UV-skydd.

Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3.

Appliceringsområde

Träytor inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Ger hård yta

Förpackningsstorlekar

0,5 liter
1 liter
3 liter

Kulörer

Färglös

Glans

40, halvblank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: PU-förstärkt akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

För lackning av dörrar, fotlister, möbler, luckor mm. inomhus.

Ger efter härdning en hård, tålig yta. Lacken kan även användas som toppskikt över vår lackfärg om man helt vill eliminera spår som kan uppkomma från metall så kallad metal scratching.

Skall inte användas på ytor som tidigare behandlats med olja eller vax.

Ytförberedelse

Före lackning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nytt trä avslipas och stryks en eller två gånger med klarlack beroende på vilket slitage ytorna utsätts för. Vid två behandlingar på hyvlade ytor slipas mellan strykningarna. Tidigare lackade ytor tvättas med målartvätt, slipas med fint slippapper och lackas en eller två gånger.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,009-0,013 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Före användning skall lacken röras mycket väl från botten.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information