caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184397/055602_batlack-1L_SE.png

Båtlack

Fernissa med UV-skydd lämplig för lackning av trädetaljer utomhus.

Fernissa med UV-skydd baserad på uretanalkyd med god elasticitet, väderbeständighet och slitstyrka. Lämplig för lackning av trädetaljer på båtar, ytterdörrar, utemöbler, trösklar, fönster mm. 

Appliceringsområde

Trädetaljer utomhus

Materialegenskaper

  • UV-beständig
  • Slitstark
  • God elasticitet

Förpackningsstorlekar

1 liter

Kulörer

Färglös

Glans

90, högblank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Uretanalkyd

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 400 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 400 g/l VOC.

För lackning av trädetaljer på båtar, ytterdörrar, utemöbler, trösklar, fönster mm. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nytt trä slipas och strykes med Båtlack förtunnad med 20% lacknafta, därefter strykes en eller två gånger med oförtunnad Båtlack beroende på hur utsatt ytan är för väder och vind. Slipa med slippapper 180 eller finare mellan strykningarna.

På mycket utsatta ställen oljas först med Grundolja. Olja som inte sugits upp av träet torkas bort och därefter lackas ytan inom 30 minuter. 

Tidigare lackade ytor tvättas med fasadtvätt och mattslipas med slippapper 180 eller finare. Därefter lackas en eller två gånger med Båtlack.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

12 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: 10 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,009-0,013 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Spädning: Nej
Förtunning: Lacknafta

Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta:
Munstycke: 1,2 mm
Spruttryck: 2,0-3,5 bar
Spädning: 5-15%
Förtunning: Lacknafta

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information