caparol_pim_import/caparol_se/products/image/235981/064585_pansartack_v_10L_SE.png

Pansartäck V

Täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Alkaliresistent vattenspädbar täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Appliceringsområde

Tak och väggar av plåt utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Alkaliresistent

Förpackningsstorlekar

0,5 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Svart
Takröd
Bas A
Bas B
Bas D

Glans

15, halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Specialmodifierad akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Används som täckfärg på tidigare behandlade och förzinkade (galvaniserade) stål- och plåtytor. Ej lämplig på plåt av PVF2-typ. Pansartäck V fungerar även på plastisol se bara till att plastisol beläggningen har bra vidhäftning och inte är för nedbruten, den bör ha en minsta tjocklek av 140 µm kvar. 

Pansartäck V kan även användas till målning av oglaserade betongtakpannor om man ser till att göra en ordentlig rengöring innan.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett samt ett vidhäftningsprov göras enligt Gitter-schnittmetoden. Får man inte vidhäftning med Pansartäck V kan det krävas en grundning med Unigrund, på stående fasadplåt kan även Häftprimer vara ett alternativ.

Bra att veta! Det finns fabriksbehandlingar som inte går att behandla tex PVF2 vilket innebär att det är väldigt viktigt att en vidhäftningstest utföres innan vidare behandling.

Ytorna tvättas med fasadtvätt som avsköljes noggrant. Oxiderade förzinkade ytor tvättas med kalklösande medel och avslipas.

Rostiga ytor rengörs genom sandblästring till noggrannhetsgrad Sa 2½ eller maskinell stålborstning till St 2. Därefter grundas de tidigare rostiga ytorna en eller två gånger med Pansarprimer V

Måla alltid minst två gånger med Pansartäck V. 

Undvik att måla i direkt solbelysning eller då det finns risk för dagg eller regn.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: Linjemunstycke Wagner 315 alt. 415 eller Linelacer 315
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller Takröd. För andra kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Icon i Växjö