caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184315/055520_lackfarg-ultra-70-3L_SE.png

Lackfärg Ultra 70

Blank alkydlackfärg målning inom- och utomhus.

Blank alkydlackfärg med stort användningsområde för målning inom- och utomhus. Ger en fyllig och slitstark yta.

Appliceringsområde

Trä, stål och plåt, inom- och utomhus.

Materialegenskaper

  • Ger slitstark yta
  • Fyllig

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter

Kulörer

Vit/Bas A
Svart
Bas D
Ingår i brytsystem

Glans

70, blank

Teknisk data

Bindemedel: Alkyd

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

För målning av trä, stål och plåt, inom- och utomhus. Användes som slutskikt på rostskyddsmålat stål utomhus. Ger vid rekommenderad sträckförmåga färgskikt på ca 50 µm.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nya träytor inomhus skall grundas med Snickerigrund eller Slipgrund. Tidigare målade ytor mattslipas efter rengöring.

Vid rostskyddsmålning utomhus rengörs ytan till St 2 genom blästring eller maskinborstning. Målning med rostskyddsfärg till ett ytskikt av minst 80 µm. Sist färdigmålas med Capalac Lackfärg Ultra 70 till ett ytskikt av minst 80 µm.

Vid slipning mellan strykningarna användes slippapper 220 eller finare för att undvika att slipränder syns i det färdiga färgskiktet.

Obehandlade ytor som är förzinkade/galvaniserade, aluminium eller koppar grundas med Capalac Unigrund.

Förtunning

Lågaromatisk lacknafta. Vid sprutning bryts tixotropin med ca 1% T-röd.

Förbrukning

10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: 16 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för högtrycksspruta:
Munstycke: 0,011-0,013 inch
Spruttryck: 140-180 bar
Spädning: Erfordras ej
Förtunning: Erfordras ej

Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta:
Munstycke: 1.5-2,0 mm
Spruttryck: 2-4 bar
Spädning: 5-15%
Förtunning: Sprutförtunning

Rengöring av verktyg

Lågaromatisk lacknafta.

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.