caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184496/055618_pansarprimer_v_3L_SE.png

Pansarprimer V

Rostskyddsgrundfärg för detaljer och tak av plåt.

Alkaliresistent vattenspädbar rostskyddsgrundfärg för detaljer och tak av plåt med tillsats av zinkfosfat som rosthämmande medel.

Appliceringsområde

Rostangripna ytor.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Rostskyddande
  • Alkaliresistent

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter

Kulörer

Röd

Glans

Matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Specialmodifierad akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

Används som grundfärg på ytor som varit angripna av rost.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Ytorna tvättas med Capaclean Fasadtvätt som avsköljes noggrant.

Rostiga ytor rengörs genom sandblästring till noggrannhetsgrad Sa 2½ eller maskinell stålborstning till St 2 därefter grundas en eller två gånger med Pansarprimer V. Ju tjockare skikt desto bättre skydd.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

7 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,021-0,023 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad