caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184493/055615_golvakrylat_1L_SE.png

Golvakrylat

Akrylatfärg för målning av golv inomhus.

Halvblank vattenspädbar akrylatfärg för målning av golv inomhus i torra utrymmen. 

Appliceringsområde

Trä- och betonggolv inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Halvblank

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

0203 Grå
Bas A

Glans

50, halvblank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

För målning av golv av trä och betong i torra utrymmen, med lätt slitage inomhus. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nya betonggolv skall ha torkat minst tre månader före målning. Cementhud avlägsnas genom maskinslipning. 

Tidigare målade golv tvättas med Capaclean Målartvätt och blanka ytor mattslipas före målning. Olja borttages med lämpligt avfettningsmedel. Målning på epoxifärg rekommenderas inte. 

Första strykningen på obehandlade ytor spädes med 10-20% vatten därefter strykes en eller två gånger med oförtunnad färg beroende på vilket slitage ytorna utsätts för. 

Vid målning av obehandlat trä rekommenderas grundning med Iso Trägrund för att reducera risken för genomslag från vattenlösliga färgämnen och hartser i träet.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

7 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +15°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 3 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller kulör 0203 Grå. För andra kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad