caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184486/055612_betongimpregnering_10L_SE.png

Betongimpregnering

Vattenspädbar dammbindning och impregnering av betonggolv inomhus.

Vattenspädbar färglös akrylatdispersion för dammbindning och impregnering av betonggolv i torra utrymmen inomhus.

Appliceringsområde

Betonggolv inomhus

Materialegenskaper

  • Hög slittålighet
  • Dammbindare

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylatdispersion

Notering

Provningsresultat från nötningstest enl. SS 13 72 71 enligt protokoll från SP 2003-09-25. De behandlade proverna uppfyller fordringarna för ”Mycket höga krav” enligt SS 13 72 41.

Obehandlad platta         Behandlad platta 1      Behandlad platta 2

Varv

Nötningsdjup

Varv

Nötningsdjup

Varv

Nötningsdjup

100

0,05 mm

100

0,01 mm

100

0,00 mm

200

0,12 mm

200

0,01 mm

200

0,00 mm

400

0,19 mm

400

0,01 mm

400

0,01 mm

800

0,31 mm

800

0,02 mm

800

0,03 mm

1600

0,55 mm

1600

0,02 mm

1600

0,09 mm

De behandlade plattorna är behandlade två gånger, där första behandlingen spätts med 25% vatten. 

Användes på nya eller gamla obehandlade betonggolv.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Cementhud avlägsnas maskinellt. Slipdamm avlägsnas med kraftig dammsugare.

Olja och fett borttages med lämpligt avfettningsmedel. Första behandlingen utförs med Betongimpregnering som späds med 25% vatten. Vätskan arbetas in i betongen med en bred mjuk borste. Det som inte sugits in i betongen avskrapas med en gummiskrapa.

Andra behandling utförs med ett tunt skikt Betongimpregnering som läggs på med gummiskrapa.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6 m2/liter

Färgåtgången är beräknad för två behandlingar på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 2 timmar
Genomtorr: 2 dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Lämpliga verktyg är rulle, mjuk borste och gummiskrapa.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad