caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184260/055505_metallocryl-1L_SE.png

Metallocryl Interior

Färg med metallic-effekt för tak och väggar inomhus.

Metallocryl INTERIOR är en akrylatfärg med metalliceffekt för målning av tak och väggar inomhus. Ger en metallglänsande yta med många möjligheter till spännande effekter.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Spännande metalliceffekter
  • Utmärkt för dekorativa accentytor
  • Många kulörer

Förpackningsstorlekar

1 liter
2,5liter

Kulörer

Går att bryta i ett stort antal kulörer.

Glans

Blank

Förvaring

Frostfritt

Lämplig som accent på någon vägg där man vill ha spännande metallic-effekter.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Till grundstrykning används t.ex. Supertäck 5 i närliggande kulör. Därefter målas en till två gånger med Capadecor Metallocryl INTERIOR. Rör om i färgen noga innan målning. Observera att efterrullning skall göras åt samma håll om man vill uppnå en så jämn yta som möjligt, rekommenderad lugglängd 12-16mm. En viss synbarhet efter rullningen kommer trots detta synas i släpljus. Alternativt kan man korsmåla med rullen för att få en spännande effekt. Man kan även göra effektytor genom att t.ex. korsmåla med pensel eller arbeta med natursvamp m.m. endast fantasin sätter gränsen. På vår hemsida kan man se exempel på effekter.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller korthårig rulle, 12-16 mm.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller brytbas. För övriga kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad