caparol_pim_import/caparol_se/products/image/253765/068048_CZ_Metallocryl_Exterior_CZ.png

Metallocryl Exterior

Färg med metallic-effekt för betong och cementfiberskivor utomhus.

Metallocryl Exterior är en akrylatfärg med metalliceffekt för målning av betong och cementfiberskivor utomhus. Ger en metallglänsande yta med många möjligheter till spännande effekter.

Appliceringsområde

Betong och cementfiberskivor utomhus.

Materialegenskaper

  • Spännande metalliceffekter
  • Utmärkt för dekorativa accentytor

Förpackningsstorlekar

5 liter

Kulörer

Kulörer i begränsat utbud.

Glans

Halvblank

Förvaring

Frostfritt

Lämplig för fasadytor där man vill ha spännande metallic-effekter.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Till grundstrykning används Disbocret 515 i närliggande kulör. Därefter målas två gånger med Metallocryl Exterior. Rör om i färgen noga innan målning. Observera att efterrullning skall göras åt samma håll om man vill uppnå en så jämn yta som möjligt, rekommenderad lugglängd 12-16mm. En viss synbarhet efter rullningen kommer trots detta synas i släpljus. Alternativt kan man korsmåla med rullen för att få en spännande effekt. Man kan även göra effektytor genom att t.ex. korsmåla med pensel eller liknande.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller korthårig rulle, 12-16 mm.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Använd inte produkten på horisontella ytor där det kan bli kvarstående vatten.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad