caparol_pim_import/caparol_se/products/image/210495/061125_Capadecor_Diamond_Gold_und_Silber.png

Diamonds

Effektpigment för tillsats i färg

Effektpigment för användning tillsammans med vattenbaserade färger för inomhusbruk.

Materialegenskaper

Torrpigment för användning inomhus

Silver / guld glimrande

Bäst effekt tillsammans med matta färger, tex Supertäck 5

Man kan även använda produkten tillsammans med andra produkter
tex Klarlack matt, Panellack 10 för att skapa spännande effekter.

Endast fantasin sätter gränserna

Förpackningsstorlekar

75 gram

Kulörer

Silver, guld

Förvaring

Svalt, torrt, frostfritt.

Obrutna originalförpackningar är lagringsstabila under minst 2 år.

Blandningsförhållande

Riktlinje är 75gr (1 burk) till 3 liter färg.

Rengöring av verktyg

Rengörs med vatten omedelbart efter användning, eventuellt med tillsats av tvål.

Pigmentet kan vara svårt att helt avlägsna från de rentvättade verktygen.

Därför kan det vara en risk att det kommer med pigment vid nästa användning.

Anm

Efter att Capadecor Diamonds har blandats i den avsedda färgen bör man se till att färgen används inom en vecka. Tänk också på att röra då och då i färgen under arbetets gång eftersom pigmenten flyter upp till ytan under tid.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Förslut burken noga efter användning.

Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.