caparol_pim_import/caparol_se/products/image/145998/047818_CapaGold_1,25L.png

CapaGold

Glänsande akrylat-dispersionsfärg med guld-/silver-metalleffekt för användning inomhus och utomhus.

Effektbeläggnngarna CapaGold och CapaSilber ger en ren, naturlig guld-
resp. silvernyans på strukturerade ytor Med användning av olika bearbetningstekniker med borste, stöpplingsbräde, spackel eller roller kan man åstadkomma personligt utformade och estetiskt
tilltalande resultat.

Den respektive erforderliga systemuppbyggnaden med grund- mellan- och slutstrykning ger tilltalande ytor med mycket hög belastningsbarhet som kan användas över hela ytan på sammansatta värmeisoleringssystem (WDVS).

Materialegenskaper

  • Extra ren, naturlig guld- och silvernyans

  • Kan användas över hela ytan hos WDVS
  • Väder- och UV-beständig
  • Snabbtorkande
  • Våtnötningsklass 1, motsvarar skurtålighet enligt DIN 53778. 

Materialbas/kärl

Ren akrylatdispersion

Förpackningsstorlekar

2,5 liter

Kulörer

Guld och silver

Glans

Blank till sidenglänsande beroende på underlagets sugförmåga 

Förvaring

Svalt, men frostfritt.
Obrutna originalförpackningar är lagringsstabila under minst 1 år.

Teknisk data

  • Torr skikttjocklek: 50–100 µm, E2
  • Vattengenomsläpplighet: 0,01 [kg/(m2 · h0,5)] (låg), W3
  • Vattengenomsläpplighet (sd -värde): 0,64 m (medel), V2

Max kornstorlek

< 100 µm, S1

Densitet

ca. 1,1 g/cm3

Lämpliga ytor

Utomhus:Putser ur brukgrupperna PII och PIII, befintliga putsytor, bärkraftiga konstharts-, silikat-, silikonhartsfärger, nya och befintliga sammansatta värmeisoleringssystem (WDVS NY och WDVS BEF) Inomhus: tak och väggytor av puts, betong, gipsskivor mm.

Underlagen måste vara torra, rena, stabila och fria från separerande substanser.

Ytförberedelse

Ytor utomhus:
Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med AmphiSilan Djupgrund LF.

Ytor inomhus:
Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.
Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

Användningsmetod

Rör om grundligt före bearbetning. Upprepa omröringen regelbundet under bearbetningen. Beroende på underlagsstruktur, kan materialet appliceras med pensel och/eller roller.
Beskurna områden ska efterrollas. Arbeta i huvudsak vått-i-vått. För rollerbearbetning används rullar med medellång lugg (lugghöjd 12 – 16 mm), som inte uppvisar tendenser till materialansamlingar i kantområden.

För bättre rollerapplicering (rekommenderas endast för grova putsstrukturer) för att säkerställa en jämn fördelning av metallic-pigmenten, måste CapaGold/CapaSilber appliceras jämnt fördelas i tvärriktning och efterrollas i en riktning.

Efter applicering på släta finstrukturerade underlag bör materialet efterbearbetas med användning av en kreativ bearbetningsteknik (borstning, stöppling, spackling osv.).

Mellanbeläggning:
Efter utförd förberedelse av underlaget appliceras Capadecor EffektGrund jämnt täckande, efter brytning till en lämplig nyans enligt brytrecept för EffektGrund.

Slutbeläggning:
Applicera 2 - 3 gånger med outspädd CapaGold/CapaSilber. Släta ytor måste undantagslöst efterbehandlas med borste eller annat kreativt redskap för att undvika framträdande rollerspår efter applicering av materialet.

Obs! vi rekommenderar att utföra en provyta först för att avgöra vilken teknik som krävs för önskat utseende.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

ca. 100 – 150 ml/m2/arbetsomgång.
Åtgångsvärdena är starkt beroende av sugegenskaper och struktur hos underlagt. Exakta åtgångsvärden bestäms genom provstrykning på plats.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr efter 1 timme vid 20 °C och 65 %. en relativ luftfuktighet.
Övermålningsbar efter ca 12 timmar.
Vid högre luftfuktighet, lägre temperaturer samt vid hög materialåtgång, kan torkningen eventuellt ta längre tid.

Rengöring av verktyg

Rengörs med vatten omedelbart efter användning.

Anm

CapaGold/CapaSilber kan användas som laserande beläggning inomhus. Då bortfaller mellanbeläggning med EffektGrund.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.