caparol_pim_import/caparol_se/products/image/76267/032489_ThermoSan_Fassadenputz_K15_20_kg.png

ThermoSan Fasadputs NQG

Strukturputs med lättballast baserad på Hybrid-bindemedel och ny teknologi från Caparol Clean Concept. 

Strukturputs med lättballast baserad på Hybrid-bindemedel och ny teknologi från Caparol Clean Concept. Ger en extremt vatten- och smutsavvisande alkalieresistent fasadyta med en mycket god diffusionsöppenhet.

Sd-värde H2O < 0,07 m. 

Vattenupptagningskoefficient w < 0,1kg/ (m2 .  h0,5)

Appliceringsområde

Mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

  • Extremt vattenavvisande
  • Stor diffusionsöppenhet 

Förpackningsstorlekar

20 kg

Kulörer

Vit och kulörer enligt Kulörsystemet Amphisilan – Sylitol, Caparol A1 samt NCS-kulörer.

Glans

Helmatt

Förvaring

Svalt men frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Silikonhartsemulsion

Använd som slutprodukt i Capatect Fasadsystem samt Capatect renoveringssystem.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena och torra, väl förankrade mot underlaget samt fria från sinterskikt och utfällningar.

Grundbehandling utförs med Putsgrund 610.

Materialförberedelse

Omröres maskinellt före användning.

Förtunning

Vatten max 2%. 

Förbrukning

K15     ca 1,8 kg/m2
K20     ca 2,3 kg/m2
K30     ca 3,0 kg/m2
Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C i luft och underlag. Materialet skall en temperatur av minst +10°C vid appliceringen.

Torktid

Yttorr: 1 dygn
Genomtorr: 2-3 dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Applicering sker med putsspruta eller vid applicering för hand med rostfritt stålbrätte. Efter påläggning av putsen kan ytan skuras med t ex plastbrätte beroende på önskad ytstruktur.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Lagringsstabil c:a ett år.

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Arbeta aldrig vid fara för frost, i starkt solsken eller vid regn och kraftig vind.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande putsrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.