caparol_pim_import/caparol_se/products/image/21404/020318_SAP-795246_Sylitol-Fassadenputz_K15_25_KG.png

Sylitol Fasadputs

Strukturputs på silikatbas med god kulörbeständighet. 

Strukturputs på silikatbas med god kulörbeständighet. Ger en vattenavvisande alkalieresistent fasadyta med god diffusionsöppenhet.

Sd-värde på Capatect Klisterbruk < 0,3 m.             

Appliceringsområde

Mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenavvisande
  • Stor diffusionsöppenhet 

Förpackningsstorlekar

25 liter

Kulörer

Vit och kulörer enligt separat färgkarta med motsvarande NCS-kulörer.

Glans

Helmatt

Förvaring

Svalt men frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Kalievattenglas med ringa organiska tillsatser

Använd som slutprodukt i Capatect Fasadsystem samt Capatect renoveringssystem.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena och torra, väl förankrade mot underlaget och fria från sinterskikt och utfällningar.

Grundbehandling utförs alltid med Putsgrund 610.

Materialförberedelse

Omröres maskinellt före användning.

Förtunning

Sylitol Koncentrat 111 max 2%.

Förbrukning

K15     2,5 kg/m2
K20     3,3 kg/m2
K30     4,5 kg/m2

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C i luft och underlag. Materialet skall en temperatur av minst +10°C vid appliceringen.

Torktid

Brukstorr: 1 dygn
Genomtorr: 3 dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Applicering sker med putsspruta eller vid applicering för hand med rostfritt stålbrätte. Efter påläggning av putsen kan ytan skuras med      t ex plastbrätte beroende på önskad ytstruktur.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Lagringsstabil c:a ett år.

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Arbeta aldrig vid fara för frost, i starkt solsken eller vid regn och kraftig vind.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande putsrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.