caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184548/055659_bild_saknas_SE.png

Sockelflex 2k

Kolfiberförstärkt klister- och armeringsspackel

Kolfiberförstärkt klister- och armeringsspackel för ytor med hög fuktbelastning.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Kolfiberförstärkt
  • Vattentät
  • Frostbeständig
  • Resistent mot neutrala salter och tösalt
  • Diffusionsöppen
  • Alkaliebeständig
  • Elastisk
  • Spricköverbryggande

Förpackningsstorlekar

18kg burk (9,0kg + 2x4,5kg)

Kulörer

Grå

Förvaring

Svalt och torrt

Teknisk data

Bindemedel: Sampolymerhartsdispersion

Densitet: Ca 1,27 kg/liter

Sd-värde: ca2,7m enl DIN 52615

Kapillär absorption: w: ca 0,02 kg / (m2h1 / 2) enligt DIN EN 1062

Garanterad gräns: w <0,1 kg / (m t 1/2)

Vattenpermeationshastighet: Baserat på klass III,låg, enligt DIN EN 1062-3

Notering

Enligt DIN 18195 skall Sockelflex Carbon vid användning som ytligt fuktskydd appliceras till minst 30cm ovan marknivå.

Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect Renoveringssystem. Lämplig för limning och armerat fuktskydd av EPS och XPS i och under marknivå. Kan även användas som fuktskyddande slamma/ytskikt på andra underlag.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Bituminösa massor skall vara väl härdade och torra.

Blandningsförhållande

Pulverkomponenten rörs i den pastösa komponenten med en långsamtgående visp, max 400 rpm, till en homogen klumpfri massa.

Användningsmetod

Vid limning av isolerskivor kan med fördel ram- och punktmetoden användas. Minst 40% anläggningsyta krävs.

Förtunning

Vatten. (Max 10% vid anv. som fuktskyddande slamma. Annars användes produkten outspädd) 

Förbrukning

Limning: ca 4,0 kg/m2

Armering: ca 3,8kg/m2 vid nominell tjocklek 3 mm.
Som fuktskyddande slamma: ca 1,0-1,3kg/m2

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Vid 20oC och 65%RF är produkten genomtorr, härdad och belastningsbar efter 2-3 dygn.

Verktyg

Appliceras med spruta och/eller spackel.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.