caparol_pim_import/caparol_se/products/image/55542/026813_Klebe-_und_Armierungsmasse_133.png

Putsbruk 133

Mineralbaserad lättputs

Cementbaserat bruk 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Förpackningsstorlekar

25 kg säck
One Way Container 600 kg
Big Bag 1000 kg

Kulörer

Naturvit

Förvaring

Svalt och torrt

Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem. 

Ytförberedelse

Före behandling skall ytor av puts, tegel, lättbetong, betong eller mycket väl förankrade färgskikt vara rena och torra.

Starkt sugande eller kritande ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111 som blandas 2:1 med vatten.

Användningsmetod

25 kg torr bruk blandas med 8-9 liter vatten. Bruket blandas i en tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp i 3-5 min till en homogen massa utan klumpar. Låt bruket vila i 2 minuter och rör sedan om. Justera konsistensen med vatten om så erfordras. Brukets pot life är 2-2,5 timmar. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Uppsättning av isolerskivor 3-3,5 kg/m2
Armeringsskikt 1,1 kg/mm/m2 Rek. skikttjocklek 5-10 mm

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Bruket är belastningsbart efter 3 dygn
Vidarebehandling bör ske tidigast 1 dygn/mm skikttjocklek puts.
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information

Ventilerade fasader i Kungälv