caparol_pim_import/caparol_se/products/image/207662/060461_Meldorfer_URBAN_CLASSIC_Stockholm.png

Meldorfer beklädnadstegel

Plana tegelstenar som beklädnad för fasadytor ut- och invändigt eller inre ytor. Skapar  utseende av tegel- och naturstenskaratktär.

Prefabricerade beklädnadstegel  för utomhus- och inomhusbruk i tegel – och sandstensformat. Anpassade format och färger på begäran. Ingår i  Capatect Fasadsystem.

Materialegenskaper

 • Beklädnadssten tillverkad av natursand, sten och mineralfyllnadsmedel.
 • Reaktion på brand: A2-s1, d0 enligt DIN EN 13501-1 (ej brännbar)
 • Väderbeständig.
 • Vattenånggenomsläpplig.
 • Motståndskraftig mot mekanisk åverkan som stötar och repor.
 • Tvättbarbar.
 • Dekorativ, handgjord ytbeklädnad.
 • Tjocklek ca. 4-6 mm

Kulörer

Färger

Skuggning

Format

Altweiß

-

II, III

Forntida

ljus, mörk

Brandenburg

-

Dithmarschen

-

Friesland

-

Hamburg

-

Korrekt

beige beige-grå, beige-gul

Mecklenburg

 ljusröd, mellanröd, mörkröd  och bränd

Oldenburg

ljusröd, mellanröd, mörkröd

Rotbunt

ljus, Medium mörk

Sylt

gul, apelsin gul-orange

Westerwald

 medelgrå,  rödgrå, gröngrå

endast III

Grå

-

Sandsten

Gul

-

Röd

-

Format Exklusiv

OSLO

ljus, mörk

40 x 400 mm

STOCKHOLM

-

KÖPENHAMN

-

AMMAN

-

135x300 mm

Dessa nyanser är förpackade i olika skuggningar och ska blandas på arbetsplatsen för att skapa ett naturligt färgspel.

  För att uppnå en naturlig ton och färgspel måste  dessa nyanser beställas  separat och även blandas på plats.

Förvaring

Skydda mot höga temperaturer och fukt (kartong)

Teknisk data

Tegelformat: Tre standardformat (tjocklek 4-6 mm)

Sandstensformat: Blandade format (tjocklek 4-6 mm)

Specialformat, färg och ytstruktur på förfrågan.

 Tegelformat II (DF)

Produkt nr°

Typ

Förpackning

Åtgång

per m2 eller per löpmeter

071

Beklädnadssten

 (240 x 52 mm)

3,0   m2 per låda

= 192 enheter

64 st

073

 Hörnsten 1/1- 3/4 (175 x 115 x 52 mm)

3,0 m per låda

= 48 enheter

16 st

(= 0,29 m2 yta)

075

Hörnsten 1/1- 1/2

(240 x 115 x 52 mm)

3,0 m per låda

= 48 enheter

16 st

(= 0,36 m2 yta)

 Tegelformat III (NF)

Produkt nr°

Typ

Förpackning

Åtgång

per m2 alt. per löpmeter

085

Beklädnadssten

 (240 x 71 mm)

3,0   m2/ förp.

= 144 st

48 st

086

Hörnsten 1/1-3/4

 (175 x 115 x 71 mm)

3,0 m/förp.

= 36 st

12 st

(= 0,29 m2 yta)

087

Hörnsten 1/1-1/2   (240 x 115 x 71 mm)

3,0 m/ förp.

= 36 st

12 st

(= 0,36 m2 yta)

Format: Sandsten

Produkt nr°

Typ

Förpackning

Konsumtion

076

Beklädnadssten

 (300 x 52 mm)

(300 x 71 mm)

(300 x 135 mm)

3,0 m2/förp. 45 st

45 st

19 st

Olika för de tre formaten

077

 Hörnsten 1/1-3/4

 (240 x 115 x 52 mm)

(240 x 115 x 71 mm)

(240 x 115 x 135 mm)

3,0m / förp.

12 st/förp.

12 st/förp.

9 st/förp.

Format: Exklusiv

Produkt nr°

Typ

Förpackning

Konsumtion

per m2 eller per m  kant

078

Beklädnadssten OSLO, STOCKHOLM, Kopenhagen

(40 x 400 mm)

AMMAN (135 x 300 mm)

3,0 m2 / förp.

=141 st

3,0 m2 /förp.

= 66 st

47 st

22 st

079

Hörnsten 1/1 – 3/4 OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN

(40 x 105 x 240 mm)

AMMAN

(135 x 145 x 220 mm)

3,0 m/förp

= 60 enheter

3,0 m/förp.

= 21 st

20 st

7 st

Värmeledningsförmåga: λR = 0,70 W / (m · K) enligt DIN 4108

Diffusionsekvivalent luftskiktstjocklek sdH2O: Diffusion - ekvivalent luftskikttjocklek sdH2Osd: ca. 0,45 m enligt DIN EN ISO 7783 (Meldorfer Beklädnadssten monterad med Meldorfer klisterbruk 080; total tjocklek ca. 7 mm)

Brandbeteende: A2-s1, d0 enligt DIN EN 13501-1

Kapillärvattenabsorption: ca 0,27 kg/(m2·h0,5) enligt DIN 52617

Tilläggsprodukt

 • Meldorfer Klisterbruk 080, Färg: cementgrå, sandvit , antracit
 • Meldorfer Fogbruk 081 Färg: cementgrå
 • Meldorfer Tandspackel 098
 • Meldorfer Klipptång 098

Vid ogynnsam väderlek bör ställning kompletteras med lämpliga skydd skyddsåtgärder såsom regnskydd

Eftersom naturmaterial används kan små färgskillnader förekomma. Vid applicering rekommenderas att använd material med samma produktnummer  alternativt blanda stenen  på plats innan applicering  med erforderliga  materielmängd

Lämpliga ytor

Grundputsskikt av:

- Capatect-ZF-Spachtel 699

- Capatect Carbonspackel

Underlag av:

- Putsbruk PII, PIII enligt  DIN 18550-1.

- Betong

- Ljudmineral befintlig rendering och beläggningar

- Gipsskivor eller ytor av bruksklass  P IV + V i  interiört.

Ytförberedelse

Underlaget måste vara jämnt, rent, torrt,  bärkraftigt, fritt  från alla material som kan förhindra god vidhäftning.

På cementbundna underlag (inklusive mineralförstärkande material) bör Putsgrund 610 användas för att säkerställa vidhäftning.

Användningsmetod

Vissa sorter av Meldorfer har flera färgnyanser och innehåller olika skuggningar i separata kartonger. För att uppnå ett naturligt utseende skall de olika nyanserna blandas noggrant före applicering. För att undvika koncentrationer av enstaka nyanser, installera inte materialet kartongvis. Planera montaget på ytan som ska täckas med avseende på öppningar, kanter och pelare. etc. ta dessa  som utgångspunkter för beklädnadsteglet på fasaden. Dela upp ytan horisontellt med snörslå

Platt vänd typ

 Vertikalt linjeavstånd [ mm ]

Skift

 Fogens bredd [ mm ]

Format II

(DF - smalt format)

~ 320

5

~ 12

Format III

(NF - normalt format)

~ 330

4

Sandsten

individuellt

individuellt

Exklusiva typer

OSLO

~ 300

6

~ 12

KOPENHAGEN

STOCKHOLM

AMMAN

~ 440

3

Mindre avvikelser kan enkelt kompenseras vid montage.

Börja alltid appliceringen av de flata stenarna från topp till botten, börja med hörnstenen!  Applicera ränder av  Meldorfer klisterbruk 080 inom den markerade ytorna och kamma klisterbruket horisontellt med tandspackel (tandning 4 x 6 mm).

För typ "Sandstein" kan en enhetlig fasadyta uppnås genom periodisk eller slumpmässig kombination av de flata  stenarna i olika format och  fogar.  De tre grundfärgerna  grått, gult och rött bör kombineras   balanserat.

Applicera endast så mycket bruk som kan täckas  omedelbart.  Tryck  meldorfer beklädnadstegel med en vridande rörelse i byggklistret och undvik håligheter i fästmassan.  Var särskilt noga med att installera hel o halvstenar optiskt välbalanserat.

Avslutningsvis, jämna ut bruket i fogarna med en 10 mm platt pensel.  Foglinjen mellan sten och fog  måste vara tillsluten för att undvika penetration av vatten bakom beklädnaden.

Låt överskottet av fogbruket  yttorka och ta bort dessa rester med en borste. Alternativt kan fogarna fyllas med det speciella cementgrå fogbruket Meldorfer fogbruk 081.

Meldorfer-stenen är tillverkad med traditionell hantverksmetod. Avvikelser och toleranser i färg och dimension ska beaktas.

Var noga med att undvika lokal koncentration av  färgskuggningar.

Applikationsförhållanden

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C under applicering och härdning för material, omgivande luft och underlag.

Rengöring av verktyg

Direkt efter användning med vatten.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Små mängder avfall kan kasseras som vanligt hushållsavfall. Kassera större mängder som blandat rivningsavfall enligt EWC170 904

Teknisk information

Teknisk information