caparol_pim_import/caparol_se/products/image/212514/061379_glattputz_25kg_SE.png

Glättputz

Puts för invändigt bruk

Puts för invändigt bruk på mineraliska ytor enligt DIN EN 13.279-1

Appliceringsområde

Mineraliska underlag inomhus

Materialegenskaper

  • Låg materialförbrukning (4-6 mm)
  • Anpassad för maskinell användning
  • Mycket goda diffusionsegenskaper

Förpackningsstorlekar

25 kg säck

Kulörer

Naturvit

Förvaring

Förvaras torrt. Skyddas från fukt och kyla. Lagringstid i förseglad originalförpackning max 3 månader. 

Teknisk data

Bindemedel: Gips (mjuk)

Specificerad vikt: ca 1,3g/m3

Tunnputs för invändiga murverk. Speciellt lämplig för lättbetong. Ej lämplig i fuktiga/våta utrymmen.

Ytförberedelse

Alla ytor skall vara rena, fasta och fria från vidhäftningsstörande material/ämnen. Förvattna alltid vid påslag understigande 6 mm.

Användningsmetod

25kg bruk (en säck) blandas med ca 15 liter rent vatten. Blandas maskinellt till homogen, klumpfri massa. Bruk som börjat härda får aldrig blandas upp igen.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 1,0kg/m2/mm påslag. Minsta skikttjocklek 4 mm.

Applikationsförhållanden

Luftens och underlagets temperatur får ej understiga 3oC.

Torktid

Cirka 2-5  dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Putsen påföres för hand eller maskinellt till önskad skikttjocklek. Efter avjämning filtas det  våta/fuktiga bruket med filtbräda och efterarbetas med stålglättare eller slipstål.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Verktyg rengöres omgående i vatten.

Bortskaffande

Flytande putsrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information