Finbruk 195

Fingraderat mineraliskt putsbruk för slätputsning.

caparol_pim_import/caparol_se/products/image/55541/026812_Feinspachtel_195.png

Fingraderat mineraliskt putsbruk för slätputsning av armeringsskikt av Klisterbruk 186M, betong eller väl förankrad puts utomhus. 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Ljusgrå

Förvaring

Svalt och torrt

Diffusionskoefficient µ (H2O)?

M < 18

Diffusionstal luftlagertjocklek sdH2O

0,10 m

Vattenabsorptionskoefficient (w-värde)

w < 0,1kg/ (m2 .  h0,5) enligt DIN EN 1062 (W3 Låg)

Draghållfasthetsgräns

> 0,1 N/mm2

Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem. 

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Ny puts skall ha härdat minst tre veckor. 

Vid användning i Capatect tilläggsisoleringssystem skall underliggande bruk vara väl härdat och torrt.

Användningsmetod

25 kg torrt bruk blandas med 5-6 liter vatten. Bruket blandas i tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp till en homogen massa utan klumpar. Låt bruket vila i 2 minuter och rör sedan om. Justera konsistensen med vatten om så erfordras. Brukets pot life är 1,5 timma. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Påläggs i 2-3 mm tjocka skikt. Vid varm och torr väderlek skall ytan eftervattnas för att putsen inte skall torka för snabbt.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 2,0 kg/mm/m2

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Kan övermålas efter 24 timmar
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad