caparol_pim_import/caparol_se/products/image/55541/026812_Feinspachtel_195.png

Finbruk 195

Fingraderat mineraliskt putsbruk för slätputsning.

Fingraderat mineraliskt putsbruk för slätputsning av armeringsskikt av Klisterbruk 186M, betong eller väl förankrad puts utomhus. 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Ljusgrå

Förvaring

Svalt och torrt

Diffusionskoefficient µ (H2O)?

M < 18

Diffusionstal luftlagertjocklek sdH2O

0,10 m

Vattenabsorptionskoefficient (w-värde)

w < 0,1kg/ (m2 .  h0,5) enligt DIN EN 1062 (W3 Låg)

Draghållfasthetsgräns

> 0,1 N/mm2

Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem. 

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Ny puts skall ha härdat minst tre veckor. 

Vid användning i Capatect tilläggsisoleringssystem skall underliggande bruk vara väl härdat och torrt.

Användningsmetod

25 kg torrt bruk blandas med 5-6 liter vatten. Bruket blandas i tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp till en homogen massa utan klumpar. Låt bruket vila i 2 minuter och rör sedan om. Justera konsistensen med vatten om så erfordras. Brukets pot life är 1,5 timma. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Påläggs i 2-3 mm tjocka skikt. Vid varm och torr väderlek skall ytan eftervattnas för att putsen inte skall torka för snabbt.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 2,0 kg/mm/m2

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Kan övermålas efter 24 timmar
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad