caparol_pim_import/caparol_se/products/image/55530/026806_Ceratherm_Ansetzmoertel_084_1.png

Ceratherm Klisterbruk

Klisterbruk för keramiska plattor och klinker

Klisterbruk för keramiska plattor och klinker som ytskikt på Capatect Putssystem. 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Väderbeständigt
  • Vattenavvisande
  • Diffusionsöppet
  • Lättarbetat
  • God vidhäftning

Förpackningsstorlekar

25 kg säck

Kulörer

Cementgrå

Förvaring

Svalt och torrt

Vattenabsorptionskoefficient (w-värde)

w <0,1kg/(m2. h0,5) enl DIN 52617

Vidhäftning

På betong: > 1,0 N/mm2

För klistring av keramiska material på Capatect Putssystem och andra lämpliga underlag. Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem. 

Ytförberedelse

Före behandling skall ytor av puts, tegel, betong eller mycket väl förankrade färgskikt vara rena och torra.

Starkt sugande eller kritande ytor grundas med Koncentrat 111 som blandas 2:1 med vatten.

Blandningsförhållande

Ca 6-6,5l vatten/ 25kg. Långsamtgående blandare.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 5kg/m2 beroende på tandning och underlag.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur +5o till +30o Undvik regn och direkt solljus.

Torktid

Ca 2-3 dygn beroende på temperatur och RF%.

Verktyg

Appliceras med tandspackel i horisontell riktning. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd.

Rengöring av verktyg

Verktyg rengöres snarast med vatten.

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande rester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad