caparol_pim_import/caparol_se/products/image/21422/020324_CarbonSpachtel_30_KG.png

Carbonspackel

Färdigblandat kolfiberförstärkt armeringsspackel som ger mycket hög slaghållfasthet.

Färdigblandat kolfiberförstärkt armeringsspackel för ytor med krav på hög slaghållfasthet. Avsett för iläggning och utspackling av Capatect Väv 650. 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Mycket hög slaghållfasthet
  • Färdigblandat

Förpackningsstorlekar

25 kg
800 kg one-way box

Kulörer

Beige

Förvaring

Svalt och torrt

Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect Renoveringssystem. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Användningsmetod

Spackelbruket levereras färdigblandat, klart att använda. Rör upp spacklet före användning justera viskositeten med en liten mängd vatten om ett lösare spackelbruk önskas.

Carbon-spackel pålägges i vävens vådbredd och längd med en tandspackel 8x8 mm. Därefter trycks väven fast i spackelbruket med ett svärd eller en spackel. Ytterligare 1 påslag kan läggas vått i vått. Alternativt efter min. 8 timmar läggs andra påslaget med spackelbruket. Vävens maskor skall nu vara helt fyllda. Vävskarvar överlappas ca 10 cm. Spackelskiktet skall vara minimum 3 mm tjockt.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 1,7 kg/mm/m2 (min 3 mm skikttjocklek)

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Yttorr efter ca 24 timmar
Efterföljande behandling efter ca 3 dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spruta och/eller spackel.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad