caparol_pim_import/caparol_se/products/image/212132/061297_capaboard_SE.png

Capaboard

Putsbärarskiva

Skivan används som putsbärare i Capatect Vento E ventilerat putssystem.

Appliceringsområde

Väggar utomhus

Materialegenskaper

  • Lättviktsmaterial
  • Dubbelsidigt armerad
  • Enkel att skära/bearbeta
  • Frostresistent
  • Obrännbar A2-s1-d0 enl. EN 13501

Förpackningsstorlekar

1200x800x12mm (Andra mått eller tjocklekar offereras)

Kulörer

Off white / grå

Förvaring

Svalt och torrt

Teknisk data

Material: Vävarmerad lättviktsskiva på bas av skummat glasgranulat
Vikt: 6,0kg/m2 (+/- 10%) vid 12mm tjocklek
Böjhållfasthet: > 2,1 N/mm2
Diffusionskoefficient vattenånga: μ < 10
Värmeledningsförmåga: < 0,12W/(m/K)
Armeringsnät: Glasfiber

Notering

Vävens maskstorlek är 4x4 mm. 

Ingår i Capatect Fasadsystem samt  i Capatect renoveringssystem. 

Förbrukning

(1200x800mm) ca 1,04 skivor/m2

Anm

De redovisade värdena är medelvärden eller ungefärliga värden. Eftersom naturliga råvaror används i produkten, kan de angivna värdena variera för enskilda sändningar, men kommer inte påverka produktens prestanda eller egenskaper.

Teknisk information

Miljövarudeklaration