caparol_pim_import/caparol_se/products/image/62052/028433_ArmaReno_Sockel_25_KG.png

ArmaReno Sockelbruk

Cementbaserat torrbruk 

Cementbaserat torrbruk med tillsats av dispersion.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Putsbruk klass P III (cementbruk). DIN V 18550 / DIN EN 998-1. Hållfasthetsklass CS III enl. DIN EN 998-1.
  • Vattenavvisande enl. DIN EN 1067.
  • Hög diffusionsöppenhet
  • Fiberförstärkt
  • God vidhäftning

Förpackningsstorlekar

25 kg säck
800 kg One-Way box
1000 kg Big-bag

Kulörer

Vitgrå

Förvaring

Svalt och torrt

För användning på socklar och ytor nära mark. Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem. 

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara väl förankrade samt rena och torra.

Starkt sugande eller kritande ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111 som blandas 2:1 med vatten.

Användningsmetod

25 kg torr bruk blandas med 4,5-5,5 liter vatten. Bruket blandas i en tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp i 3-5 min till en homogen, klumpfri massa. Låt bruket vila ca 5 minuter och rör sedan om igen. Justera konsistensen med vatten om så erfordras. Brukets pot-life är ca 1,5 timmar. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Klisterbruk 3,5 – 4,5 kg/m2 (EPS)
Klisterbruk 4,0 – 5,0 kg/m2 (Min. ull)
Armering 1,4 kg/mm/m2
Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Bruket är belastningsbart efter 3 dygn.
Vidarebehandling bör ske tidigast 1 dygn/mm skikttjocklek puts.
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande rester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad