caparol_pim_import/caparol_se/products/image/55529/026805_Armareno_700.png

Armareno 700

Kalk/Cementbaserat bruk 

 • Kalk/cementbaserat bruk med tillsats av dispersion. Klass CS III.

  Appliceringsområde

  Mineraliska underlag, isolering

  Förpackningsstorlekar

  25 kg säck
  800 kg One-Way box
  1000 kg Big-bag

  Kulörer

  Naturvit

  Förvaring

  Svalt, torrt och frostfritt

  Max kornstorlek

  1 mm

  Diffusionstal luftlagertjocklek sdH2O

  ca 0,05 enl. DIN EN 7783 - vid normal skikttjocklek

  Vattenabsorptionskoefficient (w-värde)

  ≤ 0,1 kg (m2 x h0,5) enl. DIN EN 1062 - Klass W3.

  Tryckhållfasthet

  ca 5,3 N/mm2

  Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect renoveringssystem. 

  Ytförberedelse

  Före behandling skall ytor av puts, tegel, lättbetong, betong eller mycket väl förankrade färgskikt vara rena och torra.

  Starkt sugande eller kritande ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111 som blandas 2:1 med vatten.

  Användningsmetod

  25 kg torr bruk blandas med 6-7 liter vatten. Bruket blandas i en tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp i 3-5 min till en homogen massa utan klumpar. Låt bruket vila i 2 minuter och rör sedan om. Justera konsistensen med vatten om så erfordras. Brukets pot life är 2-2,5 timmar. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  Klisterbruk 3,5 – 4,5 kg/m2 (EPS)
  Klisterbruk 4,0 – 5,0 kg/m2 (Min. ull)
  Armering 1,4 kg/mm/m2
  Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

  Torktid

  Yttorrt ca 24 timmar (vid +20°C, RF 65%)
  Bruket är belastningsbart efter 3 dygn
  Vidarebehandling bör ske tidigast 1 dygn/mm skikttjocklek puts.
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Anm

  Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande rester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut förpackningen noga efter användning. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinningsstation.

  Teknisk information

  Säkerhetsdatablad

  Information