caparol_pim_import/caparol_se/products/image/212509/061375_alsitop_25kg_SE.png

Alsitop Putsbruk

Kalk-Cement bruk 

Kalk-Cement bruk 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Förpackningsstorlekar

25 kg säck

Kulörer

Vit (Naturvit)

Förvaring

Svalt och torrt

Ingår i Capatect Solid putssystem för lättbetong. 

Ytförberedelse

Före behandling skall ytor av puts, lättbetong eller mycket väl förankrade färgskikt vara rena och torra.

Användningsmetod

25 kg torrbruk blandas enligt följande:

Alsitop           17-18 liter vatten.

Alsitop -F      16-17 liter vatten

Alsitop T        15-16 liter vatten

Bruket blandas i en tvångsblandare eller manuellt med lågvarvig borrvisp i 3-5 min till en homogen massa utan klumpar. Låt bruket vila i 2 minuter och rör sedan om igen. Justera konsistensen med vatten om så erfodras. Brukets pot-life är ca 2 timmar. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Armerat grundskikt   6-7 kg /m2               7 mm

Strukturskikt              2,5-3,5 kg/ m2         3 mm

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Cirka 2-5  dygn

(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spackel eller speciellt anpassad putsspruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.