caparol_pim_import/caparol_se/products/image/18088/020123_SAP-006464_25_KG_Caparol_Fassaden-Feinspachtel.png

Fassaden-Feinspachtel

Bruksfärdigt finspackel för vertikala betongytor

Bruksfärdigt finspackel för spackling av porer, hål och ojämnheter på vertikala betongytor. Max tjocklek/lager 1 mm.

Appliceringsområde

Betong underlag inom- och utomhus

Materialegenskaper

  • Väderbeständig, svag lukt

  • Enkel att applicera
  • Bra vidhäftning

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Naturvit

Förvaring

Svalt och frostfritt.

Hållbar i minst 1 år.

Ytförberedelse

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och bärkraftigt, fritt från formoljor, cementhud, lösa partiklar och dylikt som kan påverka vidhäftningen negativt.

Förbrukning

500 – 800 g/m2.

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C  max +40°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Efterföljande behandlingar kan utföras efter 24 timmar.

(Värdena gäller vid +23°C, RF 50%).

Verktyg

Påföres med spackelspade.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Spackelrester lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad