caparol_pim_import/caparol_se/products/image/205400/059749_capagrund_25kg_SE.png

Capagrund

Penetrerande och pigmenterad vattenbaserad grundfärg för mineraliska underlag.

Penetrerande och pigmenterad vattenbaserad grundfärg för mineraliska underlag. Speciellt utvecklad för att erhålla en mycket god vidhäftning mot glatta och svagt sugande underlag.

Produkten torkar fysikaliskt (genom avdunstning av vatten) vilket ger en snabb och miljöanpassad applicering och torkningsprocess.

Genom sin kemiska sammansättning ger Capagrund efter genomtorkning en kemisk förankring i det mineraliska underlaget.

Appliceringsområde

Mineraliska ytor.

Materialegenskaper

  • Pigmenterad
  • Ger mycket god vidhäftning

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Ingår i brytsystem.

Glans

Helmatt

Förvaring

Svalt men frostfritt.

Lagringstid minst 12 månader. Omröres före applicering.

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Capagrund är en helmatt diffusionsöppen grundfärg, speciellt anpassad för avfärgning av betongelement eller andra mineraliska underlag.

Ytförberedelse

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och bärkraftigt, fritt från formoljor, cementhud, lösa partiklar och dylikt som kan påverka vidhäftningen negativt. 

Förtunning

Max 5% vatten.

Förbrukning

0,3 kg/m2 beroende på underlagets struktur och sugförmåga.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med pensel, roller eller spruta. 

OBS! Grundfärgen skall alltid efterrollas vid applicering med spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Levereras bruksfärdig. Kan förtunnas med max 5% vatten vid behov.

Färgen etsar glas, metall mm. Ev. spill skall omedelbart tvättas bort med vatten.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga
efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.