Hoppa över navigering

Caparols Lasyr

Hållbart träskydd med innovativt bindemedel

Caparols nya trälasyr för träfasader är ännu ett exempel på hur företaget utvecklar koncept för hållbara färgsystem. Det som gör produkten unik är användningen av olja från kulturväxten oljedådra som råvara till bindemedlet. 

Produktionen och odlingen av oljedådra har flera positiva miljöeffekter. Växten planteras mellan raderna av ärtväxter i odlingar som görs om till blandade odlingar med oljedådra och ärtor. Det innebär att ingen åkermark går förlorad för livsmedelsproduktion.

Att kombinera oljedådra och ärtor i samma odling stärker den biologiska mångfalden och skyddar ekosystemet genom att oljedådrans gula blommor är en näringskälla för bin, fjärilar och insekter. Genom odlingen av Oljedådran mellan ärtplantorna minskas ogräset och därmed behovet av bekämpningsmedel. Dessutom fungera oljedådran som stöd för ärtplantorna och bidrar till bättre ärtskördar och därmed en högre avkastning från åkermarken och bättre ekonomi för lantbrukaren. 

Båda växterna skördas samtidigt och separeras enkelt tack vare storleksskillnaden mellan ärtorna och oljedådrans frön. Fröna pressas och den fina oljan raffineras till önskad kvalitet och processas till en alkydolja med bra egenskaper för träskyddsprodukter. 

Dokumentation