Hoppa över navigering

Intact Matt

Fantastisk helmatt lyster

INTACT Matt ger en helmatt yta som lyfter fram kulören och ger ett klassiskt sobert intryck. Mest effekt av den matta lystern får man i mörkare kulörer som tex falurött eller svart men, även helt ljusa kulörer och vitt ges ett extra elegant intryck av den reflexfria ytan.

INTACT Matt innehåller högklassiga råvaror och har ett avancerat skydd mot UV-strålar, vilket gör att såväl kulör som lyster bevaras riktigt länge.

4 anledningar att välja Intact Matt:

  • Fantastisk helmatt rödfärgslyster med modernt fasad skydd
  • Avancerat UV-skydd bevarar såväl kulör som lyster riktigt länge
  • Unikt flerstegsskydd mot både smuts och mögelpåväxt
  • Ingår i MAX 2 målningssystem – aldrig mer än max 2 strykningar även på omålat trä!

Long life

INTACT Matt innehåller ett avancerat UV-skydd som effektivt fördröjer blekning och nedmattning av ytan. Det kan innebära en avgörande skillnad när man väljer en mörkare fasadfärg som är extra känslig för solljusets nedbrytning.

Caparols Long Life-teknologi tar effektivt hand om problemet och bevarar den nymålade lystern länge.

Bilden är från Caparols testanläggning på västkusten och visar på den stora skillnaden som visar sig redan efter ca 8 månader. Alla hade samma kulör från början. Endast Intact Matt i mitten har kvar ursprungskulören.

Vårt mest avancerade mögelskydd

INTACT Matt innehåller ett unikt utökat skydd mot påväxt av alger och mögel. Jämfört med vanlig målarfärg innebär 3-stegs metoden att risken för påväxt avsevärt minskas över längre tid.

3-stegs skyddet är baserat på flera olika alg- och mögelförhindrande ämnen. Det första börjar verka samma dag som du målar på färgen och skyddar ytan under de första åren. Steg 2 motsvarar det skydd som finns i vanlig målarfärg av god kvalitet. Det blir aktivt inom ett år efter att färgen målats och ger ett skydd under ett antal år med avtagande effekt. Steg 3 har en fördröjd effekt och tar vid och förstärker när steg 2 börjar mattas av och förlänger den skyddande effekten avsevärt.

Max 2 strykningar på alla underlag

Smarta, snabba målningssystem. Med Caparols MAX 2-målningssystem behöver du aldrig måla mer än två strykningar. Det gäller oavsett om det som ska målas är omålat, fabriksgrundat eller tidigare målat.

2 strykningar med INTACT Matt på tidigare målad fasad eller ett system med 1 strykning INTACT Primer och en strykning med INTACT Matt på fabriksgrundat eller omålat ger ett komplett träskydd. Hållbart för målaren och hållbart för miljön.

Dokumentation