Hoppa över navigering

IndekoGeo

Väggfärg med förnyelsebar råvara

Caparol lanserar IndekoGeo, en modern färg för vägg- och takmålning baserad på delvis förnybara råvaror. Utvecklingen av bindemedlet till produkten har skett i samarbete med BASF och är ett medvetet steg i Caparols strategi att ständigt minimera hälso- och miljöbelastningen från produkter och produktion.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Genom att ersätta fossil råvara med förnybar i början av produktions-processen enligt den så kallade Biomassbalans-metoden - utvecklad av BASF och certifieringsinstitutet TÜV Süd - kan man ersätta bindemedlet i IndekoGeo med en 100% biomassbalanserad dispersion. Tack vare användning av ett erkänt certifieringssystem garanteras hållbarheten av biomassan.

Övergången till förnybara råvaror är nödvändig för en hållbar utveckling. Många industrier har påbörjat detta förändringsarbete. Samarbetet med BASF kommer att leda till att fler av Caparols produkter baseras på förnybara bindemedel över tid. 

IndekoGeo är en matt vägg- och takfärg av premiumkvalitet. Uppskattade egenskaper hos färgen är så kallad ”dubbel täckkraft”, vilket gör att en strykning ofta räcker vid ommålning. Minimerad emission och kort torktid gör att rummen snabbt kan tas i bruk efter avslutat målningsarbete. 

Dokumentation