Hoppa över navigering

Motståndskraft mot mögelpåväxt

Caparol revolutionerar fasadmålningen och kundnyttan

Caparol lanserar ett nytt komplett koncept för träfasadmålning. Konceptet innehåller produkter och lösningar som ger bästa möjliga resultat och optimal livslängd. Med minsta möjliga ansträngning. 

Oberoende av förutsättningar och önskemål om slutresultatet har Caparol produkterna som passar bäst. Vi erbjuder den bästa möjliga lösningen för kunden med avseende på arbetsinsats, utseende, hållbarhet och fasadskydd. Ren kundnytta alltså. Byggd på revolutionerande tekniska lösningar. Resultatet blir revolutionerande kundnytta.  

För dig, såväl om du är butiksägare eller målare, innebär det nöjda kunder, bra affärer och goda relationer.

Unikt 3-stegs-skydd mot mögel

Alla Caparols träfasadfärger innehåler en unik mix av kort- och långtidsverkande ämnen som skyddar mot påväxt av alger och mögel. Ämnena är aktiva omedelbart från målningstillfället och ger motståndskraft mot påväxt av ett stort antal olika typer av alger och mögel lång tid framöver.

Vi kallar det controlled-release-teknologi.

Konceptet bygger på noggrant utvalda och provade kombinationer av biocider. Varje kombination är speciellt designad för att ge bästa möjliga skydd för en specifik produkt och Caparols lab i Sverige och i flera länder i Europa lägger stora resurser på utvärdering och testning av biocidkombinationer. Testerna sker både i accellererade processer i labmiljö och utomhus i en rad olika klimatzoner med varierad belastning av nedsmutsning och risk för påväxt. Genom nära samarbete med producenter av biocider är vi med och påverkar och får tillgång till nya utvecklingar i ett tidigit skede och kombinationen av biocider i produkterna justeras och förbättras ständigt.

KUNDNYTTA: Oron för att huset ska drabbas av påväxt av mögel är utbredd. Folksams tester hjälper till att fokusera på det kosmetiska bekymret med förfulande påväxt. Caparol utför löpande ett stort antal tester av egna och konkurrenters produkter i lab och i flera olika klimatzoner och väderförhållanden. Våra tester visar om och om igen att vi leder utvecklingen av påväxtskyddade färgformuleringar. 

Dokumentation