Capatect Original

med isolering av cellplast

I fasadsystemet Capatect Original används en isolering av cellplast som putsbärare. I Capatect Mineral används istället en putsbärare av mineralull.

Bägge alternativen lämpar sig bäst för applicering på tunga stommar. De fasadsystem som används idag är kompletterade med speciella tätningar runt fönster och andra öppningar i fasaden.

Systemet är uppbyggt av:

  1. Befintlig väggkonstruktion
  2. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
  3. EPS C80
  4. Isolerhållare
  5. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
  6. Armeringsväv 650/110
  7. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
  8. Putsgrund 610
  9. AmphiSilan Fasadputs K10-K30

Angående produktval kan man ersätta grundputsen ArmaReno 700 med 186M Puts- och klisterbruk, samt ytputsen AmphiSilan med ThermoSan NQG Fasadputs. Det som avgör är vilka egenskaper man vill komma åt. Tala gärna med din säljare för att nå fram till vad som passar bäst för just ditt projekt.

Ett fasadsystem med putsbärare av cellplast lämpar sig vid så kallad energirenovering av flerbostadshus där upp till 200 mm isolering inte är ovanligt utan att man riskerar att systemet blir för tungt för den befintliga konstruktionen. För att minska kraven på isoleringens tjocklek alternativt för att öka effektiviteten i åtgärderna ytterligare kan cellplasten levereras i extra effektiv Climate-kvalitet (C80) som innehåller grafit, detta ger 20–25% bättre isolervärde jämfört med motsvarande standardskiva i kvalité S80.

Capatect Original med 200 mm EPS C80 är brandtestat i enlighet med SP Fire 105 hos SP i Borås.

Referensobjekt

Dokumentation

Detaljritningar

Detaljritningar – Meldorfer