Capatect Duo

ett ventilerat och dränerat fasadsystem

Fasadsystemet Capatect Duo är både ventilerat och dränerat, systemet består bland annat av en putsbärande isolerskiva som är spårad på baksidan, en ventilerad sockelskena och dessutom en speciell folie för tätning mellan fönsterkarm och vindskivan som ser till att eventuellt inläckande vatten leds ut till spalten mellan putsbäraren och vindskivan där det dräneras eller ventileras ut ur systemet.

Systemet är uppbyggt av:

  1. Befintlig väggkonstruktion
  2. Vindskydd
  3. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
  4. Capatect träskruv/plugg
  5. Duo C80 (Spårad cellplastskiva)
  6. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
  7. Armeringsväv 650/110
  8. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)
  9. Putsgrund 610
  10. AmphiSilan Fasadputs K10-K30

Angående produktval kan man ersätta grundputsen ArmaReno 700 med 186M Puts- och klisterbruk, samt ytputsen AmphiSilan med ThermoSan NQG Fasadputs. Det som avgör är vilka egenskaper man vill komma åt. Tala gärna med din säljare för att nå fram till vad som passar bäst för just ditt projekt.

Till Capatect Duo används isolering av antingen standardkvalitet (S80) eller i högeffektiv Climate-kvalitet (C80) som innehåller grafit vilket ger ca 20–25% bättre isolervärde.

Capatect Duo monteras precis på samma sätt som ett traditionellt isolerat fasadsystem och kan med fördel användas både i samband med nybyggnation, renovering samt vid sanering av fuktskadade fasader med den fördelen att man inte behöver komplettera med annan isolering.

Capatect Duo har genomgått Slagregnstest (SP 4367) och Brandtest (SP Fire 105) hos SP i Borås, dessutom har SP utfört fältmätningar på fastigheter utförda med Capatect Duo för att bekräfta att ventilationsspalten fungerar genom att dokumentera luftrörelsen i spalten mellan putsbärare och vindskiva.

Systemet kan antingen slätmålas med Amphisilan W NQG Fasadfärg, Ytputsas med Amphisilan Fasadputs eller beklädas med Meldorfer (dekortegel).

Referensobjekt

Dokumentation

Detaljritningar