Capaver

Glasfiberväv för inomhusbruk.

Appliceringsområde

Väggar inomhus

Förvaring

Svalt och torrt

Teknisk data

Material: Glasfibergarn

Notering

Materialet kan verka irriterande på känsliga personer. Vid uppsättning av glasfiberväv rekommenderas användning av andningsskydd med dammfilter, bomullshandskar samt skyddsglasögon.

Ytförberedelse

Före uppsättning av väverna skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Väven skall monteras med för varje tillfälle avsett lim. Capaver Färgväv skall övermålas.

Några av väverna skall mönsterpassas, de har en tunn vågrät tråd invävd som märker ut rapporthöjden.

Utsidan av den ihoprullade väven är den sida som skall sitta mot underlaget. Om fel sida vänds ut kan mönstereffekten störas.   

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Kan övermålas 12 timmar efter limning.
För Caparol Våtrumssystem se anvisningarna.
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Anm

Varianter
Armeringsduk 1,0 x 50”   
Glasfiberduk 1,0 x 50”
Lågstruktur 1,0 x 50”
Lågstruktur, förgrundad 1,0 x 50”
Finstruktur 100 1,0 x 50”
Finstruktur förgrundad 1,0 x 50”
Våtrumsväv, låg 1 x 25"
Våtrumsväv, fin 1 x 25"

Fiskben 1,0 x 30”
Korg 1,0 x 30”
Ruter Ess 1,0 x 30”
Diagonal/Vertikal 1,0 x 30”
Fiskben, mini 1,0 x 30”
Diamant 1,0 x 30”
Ruter Ess, mini 1,0 x 30”
Puts, mini 1,0 x 30"

Teknisk information

Information

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?