Träolja

Träolja för utomhusbruk.

caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184534/055646_Traolja_10L_SE.png

Träolja baserad på alkydolja med tillsats av linolja som ger en mycket god inträngning i träet. Motverkar uttorkning och sprickbildning i träet.

Appliceringsområde

Träytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Lacknaftabaserad
  • Motverkar uttorkning

Förpackningsstorlekar

4 liter
10 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkydolja och linolja

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 700 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 700 g/l VOC.

Innehåller oxidativt torkande oljor. Oljeindränkta trasor kan självantända. Lägg dem i en burk med vatten eller bränn upp trasorna.

Lämplig på nytt obehandlat och tryckimpregnerat virke. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nya obehandlade ytor slipas lätt. Gråträ slipas till friskt trä.

Oljan stryks ut i tunt skikt, eventuellt överskott som inte trängt in i träet torkas bort. Vid behov upprepas behandlingen tills träet är mättat. Flera behandlingar med tunna skikt är att föredra.

Tidigare oljade ytor tvättas med Capaclean Fasadtvätt. Vid stark nedsmutsning rengörs med Capaclean Trärent.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

10-15 m2/liter
Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: 24 timmar
Genomtorr: flera dygn

Verktyg

Påföres med pensel.

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information