Trälasyr

Vattenspädbar lasyrfärg som framhäver träets naturliga ådring.

Appliceringsområde

Trä utomhus.

Materialegenskaper

  • Effektivt väderskydd
  • Motverkar uttorkning

Förpackningsstorlekar

0,9 liter
2,7 liter
9 liter

Kulörer

Färglös. 
Ingår i brytsystem.

Glans

Halvblank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkydemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Ändträ oljas med Grundolja LF. Tänk på att ytor som oljats inte har samma uppsugningsförmåga som övrigt trä, vilket innebär att dessa ytor kan få en ljusare ton.

Nytt trä strykes två gånger med Trälasyr. Ett sätt att undvika för mörk kulör är att blanda den valda kulören 1:1 med Trälasyr färglös.

Tidigare laserade ytor tvättas med Capaclean Fasadtvätt och löst sittande färg slipas eller borstas med stålborste. Därefter strykes en eller två gånger med Trälasyr. Ytor som skall omlaseras utan att ge en mörkare färg strykes med en blandning av en del vald kulör och fyra delar färglös Trälasyr. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

4-6 m²/liter på sågade ytor
7-9 m²/liter på hyvlade och släta ytor

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 3 timmar
Övermålningsbar: 16 timmar
Genomtorr: flera dygn

Verktyg

Påföres med pensel.

Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med tvål och vatten.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring med tvål och vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?