Grundolja LF

Grundolja för utsatta ytor utomhus.

Appliceringsområde

Träytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Impregnerande

Förpackningsstorlekar

0,5 liter
1 liter
3 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkydemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

På ytor som utsätts för stora påfrestningar som ändträ, panelskarvar mm behandlas med Grundolja LF till full mättnad, överskott torkas av. Övermålning med Fasadgrund LF skall göras inom 30 minuter. Utföres övermålning efter längre tid skall ytan avslipas före målning. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

2-3 m²/ liter vid behandling av ändträ
5-7 m²/liter på sågade ytor
10-12 m²/liter på hyvlade ytor
Färgåtgången kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Verktyg

Påföres med pensel.

Rengöring av verktyg

Vatten och diskmedel

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och diskmedel.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?