Intact Primer

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader.

Appliceringsområde

Trä utomhus.

Materialegenskaper

  • Extremt fyllig
  • Vattenbaserad
  • God inträngningsförmåga

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit/Bas 1
Bas 2
Bas 3

Glans

Matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkydemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Utsatta ytor som ändträ, skarvar, mm. behandlas med Grundolja LF före grundning med Intact Primer.

Efter grundning behandlas ytan med Intact Bright/Intact Solid.

Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt och bart trä behandlas med Grundolja LF och Intact Primer.

Nytt trä med höga halter av kvist- och kådämnen kan förorsaka missfärgning, för att motverka detta kan man behandla 1 ggr ytterligare med Intact Primer på kvistarna. Särskilt vid målning med ljusa kulörer.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

4-5 m²/liter på sågade ytor
5-6 m²/liter på hyvlade och släta ytor

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 6 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar eller när ytan är torr
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?