Takmatt

Helmatt alkydfärg för tak inomhus.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

 • Lämplig för målning av vävspända tak
 • Lacknaftabaserad
 • God isolerande effekt

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkyd

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nya spånskivor strykes första gången med Takmatt spädd med 10% lacknafta.

Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Därefter strykes en eller två gånger med Takmatt.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

8 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,011-0,015 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Spädning: 5-10%
Förtunning: Lacknafta

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

 • Teknisk information
 • Säkerhetsdatablad

 • Säkerhetsdatablad Vit
 • Information

 • Miljövarudeklaration
 • Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
  Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?