Takmatt

Helmatt alkydfärg för tak inomhus.

Helmatt lacknaftalöslig alkydfärg för tak- och väggytor inomhus.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Lämplig för målning av vävspända tak
  • Lacknaftabaserad
  • God isolerande effekt

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkyd

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

Användes för målning inomhus av väl nedtvättade limfärgsytor, väv- och pappspända tak och väggar. Även lämplig som grundfärg på kritande väl bundna tak- och väggytor.

Ger god isolering mot genomslag på nikotin- och vattenskadade ytor.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nya spånskivor strykes första gången med Takmatt spädd med 10% lacknafta.

Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Därefter strykes en eller två gånger med Takmatt.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,011-0,015 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Spädning: 5-10%
Förtunning: Lacknafta

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?