Capafree 7 Väggfärg

Matt, konserveringsmedelsfri färg för tak och väggar inomhus.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Fri från konserveringsmedel
  • Lågemitterande
  • Hög täckkraft

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit S0500-N
Bruten Vit 0502-Y

Glans

7, matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Sampolymerlatex

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Märkt med Svanen.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med Capaclean Målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-8 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,025 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?