Våtrumsgrund

Grundfärg som förhindrar fuktupptagning i underlaget.

Appliceringsområde

Väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Förhindrar fuktupptag

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Blåtonad

Glans

40, halvblank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylatdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. Kritande underlag grundas med CapaSol LF.

Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt alternativt fasadtvätt. Tvålrester och kalkavlagringar avlägsnas med kalklösande rengöringsmedel.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 4-10 timmar
Genomtorr: 7 dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,013-0,017 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?