Iso Tapetspärr

Vattenspädbar grundfärg speciellt anpassad för patentering av papperstapeter.

Appliceringsområde

Väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Patenterande
  • Reducerar blåsbildning på tapeter

Förpackningsstorlekar

3 liter
10 liter

Kulörer

Vit-tonad

Glans

Halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylatdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +16°C

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: minst 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?