Iso Tapetspärr

Vattenspädbar grundfärg speciellt anpassad för patentering av papperstapeter.

Appliceringsområde

Väggar inomhus

Materialegenskaper

 • Vattenspädbar
 • Patenterande
 • Reducerar blåsbildning på tapeter

Förpackningsstorlekar

3 liter
10 liter

Kulörer

Vit-tonad

Glans

Halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylatdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +16°C

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: minst 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

 • Teknisk information
 • Säkerhetsdatablad

 • Säkerhetsdatablad
 • Information

 • Miljövarudeklaration
 • Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
  Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?