ElectroShield

Lågemitterande grundfärg som minimerar elektrisk strålning. För tak & vägg inomhus.

caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184101/055419_electroshield-10L_SE.png

Lågemitterande svartpigmenteradgrundfärg som minimerar hög- och lågfrekvent elektrisk strålning inomhus. Lämplig att användas i utrymmen med elektriska apparater, elkablar, maskiner, mm. Reducerar strålning med mer än 99,5%. Lämplig att använda i bostadsrum, kontor, skolor, hotellrum mm.

Professor Yngve Hamnerius rapport ”Uppmätning av skärmningsegenskaper hos väggar målade med Caparols färg ElectroShield”, daterad 2005-11-06, finns för nedladdning i pdf-format på vår hemsida www.caparol.se.

Appliceringsområde

Väggar och tak inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Lågemitterande
  • Minimerar elektrisk strålning

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Svart

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

ElectroShield skall strykas två gånger med en åtgång av 6-7 m2/liter per strykning vilket ger en färdig skikttjocklek på ca 145 µm torrt skikt.

Mellan strykningarna monteras ca 20 cm av Disbon 973 Kopparband, som är självhäftande, på väggen i närheten av ett jordat uttag. Kopparbandet tvättas med T-röd, grundas med Slipgrund som får torka. Kopparbandet ansluts till vägguttagets jord. För bästa effekt en anslutning per vägg. Installationsarbeten skall utföras av behörig elinstallatör.

Vid påförande av ElectroShield används rulle med 18-22 mm lugglängd som efterrullas vått-i-vått i en och samma riktning med en skumgummirulle, ytan får då en apesinskalsstruktur. Istället för skumgummirulle kan efterslätning utföras med en bred pensel, detta ger en något grövre struktur.

Önskas en slätare yta spacklas en eller två gånger med sandspackel. Slutbehandling på ElectroShield kan sedan utföras med färg, väv eller tapet.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Dåligt bundna ytor grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt.Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-7 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: minst 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad