ElectroShield

Lågemitterande grundfärg som minimerar elektrisk strålning. För tak & vägg inomhus.

Appliceringsområde

Väggar och tak inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Lågemitterande
  • Minimerar elektrisk strålning

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Svart

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Dåligt bundna ytor grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt.Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-7 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: minst 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?