Disbofein 330 Slamma

Slamma för nyproduktion och renovering av lättbetongfasader.

Appliceringsområde

Lättbetong

Materialegenskaper

  • Fyllig
  • Strukturerande

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Vitt och ljusa pastellkulörer

Glans

Matt

Förvaring

Svalt och torrt. Begränsad hållbarhet, 1 år.

Teknisk data

Bindemedel: Akryldispersion

Ytförberedelse

Ny lättbetong: Underlaget skall vara fast, torrt och bärkraftigt. Sugande och stoftiga ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111. Första skiktet med Disbofein 330 kan spädas med max 10 % vatten. Därefter appliceras ytskiktet med pensel, roller eller spruta. För att få en jämn struktur rollas sista skiktet med skumgummiroller i en riktning. Före behandling skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Renovering: Vid renovering kan Disbofein 330 armeras med Capatect armeringsväv 650/110. Underlaget skall vara fast torrt och bärkraftigt. Sugande och stoftiga ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111. I det första våta skiktet av Disbofein 330 bäddas armeringsväven in med en rostfri stålskånska till ett blåsfritt skikt. Mellan och slutskikt läggs på i tillräcklig mängd för att erhålla full täckning av väven. För att få en jämn struktur rollas sista skiktet med skumgummiroller i en riktning. Före behandling skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Grundskikt ca 0,9 kg/m²
Slutskikt ca 0,9 kg/m²
Ett åtgångtal på 1,8 kg/m² skall inte underskridas. Vid vävarmering åtgår ca 3 kg/m²

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C, max +8°C

Torktid

4-12 timmar
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med spackel, rulle  eller spruta. 

Rengöring av verktyg

Verktyg rengöres omedelbart med vatten.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?