Disbocret 545 Finbruk

Cementbaserat finbruk för lagning av betong.

Appliceringsområde

Betong

Materialegenskaper

  • Betonglagning
  • Bra vidhäftning

Förpackningsstorlekar

25 kg

Förvaring

Svalt och torrt. Hållbar i minst 9 månader.

Tryckhållfasthet

28d ca 50,0 N/mm²

Draghållfasthetsgräns

28d ca 10,0 N/mm²

Vidhäftning

28d >2,0 N/mm²

Ytförberedelse

Frilagda armeringsjärn skall förbehandlas med Disbocret® 502 Rostskyddande slamma.

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Betongen skall vara helt ren från klorid.

25 kg torrt bruk blandas med 3,25 liter vatten (1 viktdel bruk till 0,13 viktdelar vatten). Häll en större mängd av vattnet i en hink och tillsätt bruket under omrörning med maskinvisp, max 400 varv/min. Blanda bruket under ca tre minuter. Tillsätt därefter resterande vatten och fortsätt omrörningen i ca två minuter tills en homogen massa erhållits.

Brukstiden för den färdiga blandningen är ca 1 timma vid +20°C. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 2,0 kg/mm/m² (torrt bruk)

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C  max +35°C för material, underlag och omgivande luft.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Du har landat på vår webbplats för yrkesmålare och entreprenörer.
Vill du stanna kvar eller gå vidare till sidan för privatkonsumenter?